XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Manama

The Wizard of Oz (Kingdom of Bahrain)

ENDED
17:00 - 19:3017:00
Tue 13 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
11:00 - 13:3011:00
Wed 14 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
17:00 - 19:3017:00
Wed 14 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
17:00 - 19:3017:00
Thu 15 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
11:00 - 13:3011:00
Fri 16 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
17:00 - 19:3017:00
Fri 16 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
11:00 - 13:3011:00
Sat 17 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
17:00 - 19:3017:00
Sat 17 Aug
Door Opens 30 Minutes prior to the show
ENDED
Door Opens 30 Minutes prior to the show